foto: Derk Stenvers

Sophie Mantel (1989, Sassenheim) is theatermaker en beeldend kunstenaar. Ze groeide op in een christelijk gezin waar ze van kleins af aan gefascineerd was door dat wat er in de kerk gebeurde. Met haar initiatief Heem maakt ze kunstprojecten in uiteenlopende disciplines, vaak over de interlevensbeschouwelijke ontmoeting. 

''In ons verlangen naar onderlinge verbinding in onze pluriforme samenleving mag levensbeschouwing meer aandacht krijgen.  Anno 2024 zijn we niet zozeer minder religieus maar beleven dit op een andere manier: individueler, flexibeler, gemixt. Uiteindelijk gaat levensbeschouwing over de visie op het leven en daarmee gaat het bijna iedereen tot op zekere hoogte aan. Dit maakt hedendaagse kunst binnen een levensbeschouwelijke context actueel, aantrekkelijk en uitdagend.''

Opleidingen:

2019 - 2020: Leergang Emoena (interreligieus leiderschap), Vrije Universiteit Amsterdam.

2011 - 2015: Regieopleiding, Toneelacademie Maastricht.

2007 - 2011: Kunst en Economie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Residenties, open calls en progamma's:

2022 - 2023: Exodus (Bijbels Museum en buitenplaats Doornburgh) -  lichtobject van Voor het Betreden.

2021 - 2023 : AIR de Missie (woonzorgcentrum Park Zuiderhout i.s.m. Stedelijk Museum Breda)

2021: Space for Grace (jaartraject voor vernieuwende gemeenschappen rondom religie en zingeving)

Prijzen:

Stimuleringsprijs Waterweg Cultuurprijs 2023.

2e plek, Kerk en Wereld Jongerenprijs 2020.

Toonplekken: Toneelschuur Haarlem, Jonge Harten Festival Groningen, Compagnietheater Amsterdam, Theater Ins Blau Leiden, Amsterdam Fringe Festival, Fashionclash Maastricht, Thermenmuseum Heerlen, TEDEX Japan, Over het IJ festival Amsterdam, Stedelijk Museum Breda.

Opdrachtgevers: Adelheid Roosen + Zina, studio AKATAK, Stichting De Vrolijkheid, Over het IJ festival Amsterdam, Apostolisch genootschap, Beweging van Barmhartigheid, Emoena Nederland, Vrije Universiteit Amsterdam, Kunstloc Brabant, woonzorgcentrum Park Zuiderhout, hospice Bardo, woonzorg centrum Heilaarstaete van Thebe en GGz Breburg Breda.