Beeldbeschrijving

Angst dat de fout tijdens het knipperen van de ogen plaatsvind

Beeldbeschrijving is een onophoudelijke woordenstroom waarin gepoogd wordt de overweldigende veelheid met woord te beschrijven.

Tekst: Heiner Müller - Spel: Lotte Milder - Regie: Sophie Mantel - fotografie: Karlijn Milder | 2016

''Het is je gelukt. Ik was blij met de totale kaalslag van het toneel en je keuze om het alleen met licht (en duisternis) te doen. In den beginne was er dus nog niet het licht, maar alleen het woord. En Eva natuurlijk. Het beeld werd dus geschapen door het woord, door de beschrijving. Daarmee richtte je de aandacht vooral op de schepster en haar gevecht met het scheppen en met wat ze schept. Aangrijpend. En dat gevangen tussen de kale betonwanden zonder vensters (cultuur) en tussen de daarop zichzelf projecterende zon en maan (natuur). Alleen heen en weer en rondlopen was daar mogelijk. Een tournee graag. Helaas kan je dan die betonnen muren niet meenemen.'' - Tom Blokdijk - dramaturg (o.a. Johan Simons, Paul Koek, theatergroep Hollandia.