Wittgenstein's Mistress

''Provocative, learned, wacko, brilliant, and extravagantly comic. A formidable work of art by a writer who kicks tradition out the window, then kicks the window out the window, letting a splendid new light into the room.'' William Kennedy

Een reactie op het experimentele post-Becketiaanse 'Markson's Masterpiece'. Schrijfster en dichteres Lieke Marsman vertaalde en herschreef dit boek speciaal voor deze afstudeervoorstelling. Een po√ętische, rauwe monoloog over een vrouw die ervan overtuigd is de enig overgeblevene persoon op deze aardbol te zijn.

Spel: Lotte Milder, dramaturgie: Denise Harleman, Beeld: Lieke Romeijn - Met dank aan: Kees van Leeuwen, Titus Muizelaar- Regie: Sophie Mantel | 2015, IT's festival Amsterdam, theater Ins Blau Leiden.