Theatermaker en beeldend kunstenaar Sophie Mantel maakt site-specific installaties, performances en theatrale ontmoetingen, vaak tussen mensen met diverse levensbeschouwingen. In haar werken staan bezinning, ontmoeting en rituele handelingen vaak centraal. De gegeven ruimte, aanwezige mensen en hun verhalen zijn hierbij het uitgangspunt. Met haar initiatief Heem richt ze zich specifiek op kunstprojecten over de interlevensbeschouwelijke ontmoeting.

info@sophiemantel.nl - linkedin