interlevensbeschouwelijke performance & installatie

In ons verlangen naar onderlinge verbinding in onze pluriforme samenleving verdient levensbeschouwing meer aandacht. We zijn niet zozeer minder religieus maar beleven religie op een andere manier: individueler, meer vanuit de eigen ervaring en flexibeler. Levensbeschouwing gaat over de visie op het leven en daarmee gaat het iedereen bewust of onbewust tot op zekere hoogte aan.

Met open blik en behoefte aan zingeving willen mensen van nu kennismaken met diverse religieuze en culturele werelden maar weten niet hoe. We zijn bang om ''het'' - de ontmoeting - verkeerd te doen en de ander onbedoeld te beledigen. Het veld van de interreligieuze ontmoeting is te cognitief en ontoegankelijk en heeft nood aan doorbrekende creatieve vormen om elkaars werelden inzichtelijk te maken.

Kunstenaar Sophie Mantel springt op eigenzinnige wijze in dit gat waar op toegankelijke en prikkelende wijze de ontmoeting met de ander en het andere als een kunstwerk wordt beschouwd. Hierdoor kan vanuit een veilige en verassende ruimte waarachtige verbinding en verademende blikverruimers ontstaan.