interlevensbeschouwelijke ervaringen, performances & installaties

Sophie Mantel maakt interlevensbeschouwelijke ervaringen, performances en installaties. De gegeven ruimte, architectuur en historische context zijn vaak van belang voor haar site-specific werken. Daarnaast is ze oprichter van Heem, een interlevensbeschouwelijk 'klooster' rondom en op het terrein van de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen.

''In ons verlangen naar onderlinge verbinding in onze pluriforme samenleving mag levensbeschouwing meer aandacht krijgen. Eigenlijk doet iedereen iets met levensbeschouwing. Anno 2022 zijn we niet zozeer minder religieus maar beleven religie op een andere manier: individueler, flexibeler, gemixt. Uiteindelijk gaat levensbeschouwing over de visie op het leven en daarmee gaat het bijna iedereen tot op zekere hoogte aan. Dat maakt kunst over religie en kunst binnen een religieuze context zeer actueel, aantrekkelijk en uitdagend''.

Agenda 2022:

september + oktober 2022: groepsexpositie AIR de Missie | Stedelijk Museum | Breda

september 2022 - september 2023: Voor Het Betreden | theatrale ervaring | Verzorgingshuis Park Zuiderhout | Teteringen

elke woensdag: Heem aanwaaidag | Egmond-Binnen

7 mei 2022:  Heem seizoensdag | Egmond-Binnen