Heem

Heem is een nieuw initiatief waarbij de ontmoeting tussen levensbeschouwingen centraal staat. We organiseren dagen en activiteiten waarop we deze interlevensbeschouwelijke ontmoeting met elkaar aangaan. Dat doen we door samen te werken in de moestuin, kunst te maken, goede gesprekken te voeren en de stilte op te zoeken. 

Het is onze missie om de interlevensbeschouwelijke ontmoeting bewuster en toegankelijker te maken omdat het ons helpt te begrijpen wat onszelf en de ander ten diepste beweegt in het leven. Wij geloven dat dit begrijpen, ook in de verschillen, essentieel is om onze planeet met het leven in al haar veelvormigheid leefbaar te houden.

Heem betekent vrij vertaald omgeving. Heemkunde is het onderzoek naar de eigen leefomgeving en de naam is ons alternatief voor het woord ontheemd. 

We begeven ons rondom de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Een open, serene en levendige plek midden tussen de weilanden, vlakbij zee.

Meer informatie: www.heemen.nl